Thành tựu


Hiện nay các sản phẩm của Chigo đă đạt được hơn 200 chứng nhận chất lượng các loại ở tất cả các thị trường mà Chigo có tham gia, thậm chí ở một số thị trường nổi tiếng khắt khe như thị trường Châu Âu nhưng Chigo vẫn không ngần ngại tham gia và những nỗ lực không ngừng cải thiện bản thân đă giúp các sản phẩm mang thương hiệu Chigo được thị trường Châu Âu đón nhận nồng nhiệt.

Ngoài ra, các sản phẩm mang thương Chigo c̣n đạt được các chứng nhận về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, Chigo là một trong những thương hiệu đi tiên phong trong phong trào bảo vệ môi trường, bằng chứng là việc Chigo nhận được bằng khen về bảo vệ môi trường của Liên Hợp Quốc.


  Một số giấy chứng nhận quốc tế tiêu biểu Chigo đă đạt được:


 

GCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC
 

GCN VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA ĐỨC


GCN VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU INTERTEK CỦA VƯƠNG QUỐC ANH


GCN AN TOÀN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU INTERTEK CỦA ĐỨC


GCN  AN TOÀN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU  SAA CỦA ÚC VÀ NEW ZEALAND
 

GCN ĐẠT TIÊU CHUẨN NĂNG LƯỢNG CHO PHÉP CỦA CHÍNH PHỦ CANADA
 

GCN ĐẠT TIÊU CHUẨN NĂNG LƯỢNG CHO PHÉP CỦA CHÍNH PHỦ SAUDI ARABIA
 

GCN CHẤT LƯỢNG CỦA CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỦA CHÍNH PHỦ NIGIERIA

GIẤY PHÉP NHẬP CỦA CHÍNH PHỦ KUWAIT

zkiwi demo